Web sites down

Deze website is voor onbepaalde tijd uitgezet vanwege een noodzakelijk server upgrade. Het is niet duidelijk of en zo ja, wanneer de site weer beschikbaar komt. Vragen kunnen naar sac-server@nsac.climbing.nl of, als dat stopt met werken naar paul of chaim in het climbing.nl domein.

This web site is down for an unknown period for a long due upgrade. It is unclear if (and if so when) this site will be available again. Questions can be directed to sac-server@nsac.climbing.nl or, when that stops working, to paul or chaim in the climbing.nl domain.